ข่าว/กิจกรรมคณะ

Oct

ขอเชิญเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ Research Proposal

read more 21

Oct

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย โดย Assoc. Prof. Young Hoon Kim, PhD

read more 19

Oct

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Connection to careers: Developing next Generati

read more 18

Sep

กิจกรรมสานสัมพันธ์ สี่สัมพันธ์

read more 24

Sep

บรรยากาศการเรียน ป.เอก รุ่น 9

read more 23