ข่าว/กิจกรรมคณะ

Jan

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คร

read more 30

Jan

ร่วมฟังการบรรยายพิเศษ

read more 13

Oct

ขอเชิญเข้าฟังบรรยายในหัวข้อ Research Proposal

read more 21

Oct

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย โดย Assoc. Prof. Young Hoon Kim, PhD

read more 19

Oct

บรรยายพิเศษ หัวข้อ Connection to careers: Developing next Generati

read more 18